ร่วมงานกับเรา

หน้าหลัก / ร่วมงานกับเรา

บริษัท แสงทวี อิเลคทริค จำกัด

สวัสดิการที่จะได้รับ
ประกันสังคม / โบนัสประจำปี /ยูนิฟอร์ม
สาขาแยก PMY 038-012012 สาขาเยื้องโลตัส 088-2551520
@stw012
แสงทวีอิเลคทริค ไฟฟ้า ระยอง
วันและเวลาทำการ

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน